Samen voor een betere gezondheid!

Programmaraad Kans voor de Veenkoloniën

Nieuws Programmaraad Kans voor de Veenkoloniën

Vrijdag 3 februari vond de eerste Programmaraad van het jaar plaats. Tijdens deze bijeenkomst in Ons Dorpshuis in Valthe spraken aanwezige beleidsmakers, professionals en inwoners onder leiding van René van der Most onder andere over de toekomst van Kans voor de Veenkoloniën.

Het programma loopt nog door tot maart 2024! Onlangs is de bevestiging van VWS gekomen dat de looptijd verlengd wordt. Daar is Kans voor de Veenkoloniën heel blij mee, want dat betekent dat een aantal projecten zoals Goede Start, Kracht van de Veenkoloniën en projecten rondom Shared Savings langer doorgezet kunnen worden. René van der Most sloot zijn verhaal af met de oproep op de beweging ook na maart 2024 voort te zetten.

Amra Dželilović van VWS nam de leden van de Programmaraad mee in de opkomende regelingen van de GALA en SPUK-uitkering voor gemeenten. Met deze regelingen wordt voor 2023 tot en met 2026 geld beschikbaar gesteld voor gemeenten om in te zetten op het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Tijdens een levendige discussie werd besproken hoe belangrijk het betrekken van bewoners(initiatieven) is binnen preventie en hoe gemeenten, bewoners en andere betrokken partijen elkaar kunnen versterken binnen deze aanvraag.    

Daarnaast was er een bijdrage van Pharos, die toelichting gaf over haar programma’s rond gezondheid en veilig leren voor de jeugd en de ‘stoppen met roken’ wijkaanpak. Ook besprak Erik Koekkoek van Zilveren Kruis de aanvraag voor Domein Overschrijdende Samenwerking die in Drenthe wordt voorbereid. Hij deed dat aan de hand van een succesvol experiment in Hollandscheveld, waarin bewoners, gemeenten, zorgpartijen en zorgverzekeraars een brug sloegen tussen formele en informele zorg.  Na afsluiting door voorzitter Frits Alberts praten de de aanwezigen na over de interessante bijeenkomst!

Op vrijdag 2 juni komen beleidsmakers, professionals en inwoners wederom samen tijdens de Programmaraad. Het thema van deze Programmaraad moet nog ingevuld worden!

Deel dit project