Samen voor een betere gezondheid!

Samen tegen generatiearmoede

Nieuws Samen tegen generatiearmoede

De Alliantie van Kracht zet zich samen met haar partners in voor het bestrijden van overerfbare armoede. In het Veenkoloniale gebied leven zo’n 14.000 gezinnen in armoede. Hoe komen zij uit de vicieuze cirkel van overerfbare armoede? Het netwerk van de Alliantie van Kracht, waarvan Kans voor de Veenkoloniën onderdeel is, gaat samen met de bewoners de uitdaging aan.

Vanuit de Alliantie van Kracht wordt door de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan naar generatiearmoede. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door de provincies Groningen en Drenthe. Maatschappelijke samenwerking vindt plaats vanuit het netwerk.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er verschillende typeringen zijn voor families die in generatiearmoede leven. Van een strategische aanpak, naar machteloosheid of een berustende en accepterende houding. Per typering is een andere interventie effectief om de families te ondersteunen bij het verkleinen van de armoede.

De Alliantie heeft kennisclips ontwikkeld over de resultaten van het onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën. Hoe ziet deze armoede er in cijfers uit, welke mechanismen liggen eraan ten grondslag, wat zijn behoeften van de families die in generatiearmoede leven en wat werkt in de aanpak van generatiearmoede?

Deze informatieve clips kunt u hier bekijken.

Deel dit project