Shared Savings

Shared Savings is één van de drie hoofdlijnen van Kans voor de Veenkoloniën en zet zich om preventie blijven betaalbaar te houden.
Shared Savings is een hulpmiddel waarbij door bewoners langer gezond te houden er minder zorgkosten gemaakt worden. Dat kan door afspraken te maken met hulpverleners, verzekeraars en gemeenten over het inzetten van deze besparing voor preventie. Hoe kunnen inwoners zo lang mogelijk gezond blijven, de beste zorg krijgen en de kosten in de hand gehouden worden?

Ambities:
Met Shared Savings wordt beoogd een zichzelf financierend vliegwiel te ontwikkelen waarbij steeds betere en eerdere preventie belangrijk is. Zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten maken afspraken over de gezondheid van inwoners en zetten stevig in op preventie.

(Tussentijdse) resultaten:
– Er zijn twee projecten opgestart met focus op ouderenzorg en leefstijl/zorgketen/chronische zorg.
– In Hoogeveen wordt gestart met ouderenzorg.
– In Coevorden wordt gestart met leefstijl/zorgketen/chronische zorg.

Waar:
Coevorden, Hoogeveen

Wanneer:
Vanaf 2015 tot en met december 2019

Voor wie: 
Inwoners van Coevorden & Hoogeveen

Samenwerking met: 
Wethouders en ambtenaren, lokale huisartsen, thuiszorg en welzijnsorganisaties, ziekenhuizen en specialisten in en om Coevorden en Hoogeveen, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, vertegenwoordiging vanuit de inwoners van beide gemeenten

Mensen willen graag zo lang mogelijk gezond, vitaal en zelfstandig blijven en de regie over hun leven behouden. Dit alles het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving. Shared Savings speelt hierop in. Gezondere mensen zijn gelukkiger, meer zelfstandig en hebben de regie in eigen handen. Zij hebben minder zorg nodig en kosten ons als samenleving daardoor minder. De besparingen die dit oplevert, kunnen gestoken worden in het voorkomen van gezondheidsproblemen en/of ziekte met preventieprogramma’s.

In Coevorden en Hoogeveen worden de voorwaarden geschept om Shared Savings op gang te brengen. Het moet een gezondheidsnetwerk worden bestaande uit lokale betrokkenen met burgerparticipatie, die samen gaan werken aan gekwantificeerde verbetering van de gezondheid van bepaalde lokale doelgroepen. Deze verbetering wordt gecreëerd met geselecteerde interventies en programma’s op basis van de gedeelde besparingen. 

Op de website van Langdurige Zorg staat meer informatie over Shared Savings. Klik hier voor de uitleg en bekijk een korte animatie over Shared Savings.