Shared Savings

Inwoners zo lang mogelijk gezond houden door ‘gedeelde besparingen’

Ambities:
Een zichzelf financierend vliegwiel ontwikkelen waarbij steeds betere en eerdere preventie belangrijk is.

(Tussentijdse) resultaten:
– Er zijn twee projecten opgestart met focus op ouderenzorg en leefstijl/zorgketen/chronische zorg.
– In Hoogeveen wordt gestart met ouderenzorg.
– In Coevorden wordt gestart met leefstijl/zorgketen/chronische zorg.

Waar:
Coevorden, Hoogeveen

Wanneer:
Vanaf 2015 tot en met 31 december 2018.

Voor wie: 
Inwoners van Coevorden & Hoogeveen

Samenwerking met: 
Wethouders en ambtenaren, lokale huisartsen, thuiszorg en welzijnsorganisaties, ziekenhuizen en specialisten in en om Coevorden en Hoogeveen, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, vertegenwoordiging vanuit de inwoners van beide gemeenten

Mensen willen graag zo lang mogelijk gezond, vitaal en zelfstandig blijven en de regie over hun leven behouden. Dit alles het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving. Shared Savings speelt hierop in. Gezondere mensen zijn gelukkiger, meer zelfstandig en hebben de regie in eigen handen. Zij hebben minder zorg nodig en kosten ons als samenleving daardoor minder. De besparingen die dit oplevert, kunnen gestoken worden in het voorkomen van gezondheidsproblemen en/of ziekte met preventieprogramma’s.

In Coevorden en Hoogeveen worden de voorwaarden geschept om Shared Savings op gang te brengen. Het moet een gezondheidsnetwerk worden bestaande uit lokale betrokkenen met burgerparticipatie, die samen gaan werken aan gekwantificeerde verbetering van de gezondheid van bepaalde lokale doelgroepen. Deze verbetering wordt gecreëerd met geselecteerde interventies en programma’s op basis van de gedeelde besparingen. 

Op de website van Langdurige Zorg staat meer informatie over Shared Savings. Klik hier voor de uitleg en bekijk een korte animatie over Shared Savings.