Samen voor een betere gezondheid!

Spil, Even Buurten

Spil, Even Buurten

Eenzaamheid onder ouderen werd in het project ‘Spil, Even buurten’ aangepakt samen in en met de buurt door de inzet van een zichtbare spil in het dorp of de buurt. In Nederland voelt de helft van de ouderen zich eenzaam. Door de inzet van deze spil in het dorp werden signalen van eenzaamheid en kwetsbaarheid eerder opgepakt. Via ‘Spil, Even Buurten’ werd ook gewerkt aan het opbouwen van sociale contacten om eenzaamheid bij ouderen te verminderen.

Ambities:
De ‘spil’ is zichtbaar voor de bewoners van de dorpen, en wordt aangesproken wanneer dat nodig is. De ouderen bouwen dankzij de spil meer sociale contacten op en signalen van eenzaamheid of kwetsbaarheid bij ouderen nemen af.

(Tussentijdse) resultaten:
In 2017 zijn 118 ouderen bezocht en is hun sociale netwerk versterkt.

Waar:
Vlagtwedde, Sellingen en Ter Apel en de buitengebieden

Wanneer:
1 juli 2016 tot 31 december 2019

Voor wie:
Ouderen in de dorpen Vlagtwedde, Sellingen, Ter Apel en de buitengebieden.

Samenwerking met:
Welzijnsorganisatie Rzijn, gemeenten, woningscorporaties, thuiszorg, huishoudelijke hulp, huisartsen, fysiotherapeuten, vrijwilligersorganisaties etcetera.

Deel dit project