Spil, Even Buurten

Ambities:
Meer sociale contacten opbouwen na signalen van eenzaamheid of kwetsbaarheid bij ouderen

De ‘spil’ is zichtbaar voor de bewoners van de dorpen, en wordt aangesproken wanneer dat nodig is.

(Tussentijdse) resultaten:
In 2017 zijn 118 ouderen bezocht en is hun sociale netwerk versterkt.

Waar:
Vlagtwedde, Sellingen en Ter Apel en de buitengebieden

Wanneer:
1 juli 2016 tot 31 december 2018

Voor wie:
Ouderen in de dorpen Vlagtwedde, Sellingen, Ter Apel en de buitengebieden.

Samenwerking met:
Welzijnsorganisatie Rzijn, gemeenten, woningscorporaties, thuiszorg, huishoudelijke hulp, huisartsen, fysiotherapeuten, vrijwilligersorganisaties etc.