Samen voor een betere gezondheid!

Studenten aan de slag met gezondheidsvraagstukken

Nieuws Studenten aan de slag met gezondheidsvraagstukken

Voor het eerst zijn gegevens vanuit het grote bevolkingsonderzoek Lifelines beschikbaar voor het onderwijs. Tijdens de Regional Year Challenge van de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH) krijgen studenten toegang tot een uitgebreide gezondheidsdataset.

Binnen Lifelines delen sinds 2006 167.000 mensen vrijwillig gezondheidsdata. Aafje Dotinga, manager Wetenschap en onderzoek bij Lifelines: “Door studenten maatschappelijke vraagstukken voor te leggen en hen daarbij Lifelines-data te laten gebruiken, hopen we praktische oplossingen te vinden voor meer gezonde jaren én studenten te inspireren voor de wetenschap. We zijn heel benieuwd naar de resultaten die in deze gezamenlijkheid worden bedacht.”

Vraagstukken uit de praktijk
Donderdag 16 september was de kick-off van de Regional Year Challenge, samen met de verschillende gemeentes en zorginstellingen uit de drie noordelijke provincies die allen een actueel vraagstuk inbrengen. Zo wil het Wilhelmina Ziekenhuis Assen bijvoorbeeld weten hoe zij ervoor kunnen zorgen dat patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis de aanbevolen leefstijlprogramma’s beter volgen. Het Zorg Innovatie Forum is opdrachtgever voor een groep van 70 studenten van de NHL Stenden. Deze studenten van de Master Design Driven Innovation zoeken antwoorden op de vraag “Hoe bereiken wij de mensen die de hulp het meest nodig hebben”. Hiervoor zullen zij naast een literatuurstudie ook de Veenkoloniën intrekken om deze vraag te beantwoorden. Op maandag 13 september werd vanuit het ZIF door René van der Most een inleidend college gegeven over gezondheidsverschillen en achterliggende factoren.  

Samen complexe vraagstukken oplossen
Alle vraagstukken uit de praktijk hangen samen met het overkoepelende thema van de jaaruitdaging: het versterken van het gezondheidsvermogen van mensen in Noord-Nederland zodat zij een optimale gezondheid kunnen realiseren. Via netwerkevenementen zullen de studenten en opdrachtgevers gedurende het jaar inzichten en resultaten met elkaar delen. Resultaten kunnen bestaan uit visualisaties van data, beleidsadviezen en praktische innovatieve oplossingen.

Meer weten over de Regional Year Challenge? Kijk dan hier

Deel dit project