Samen voor een betere gezondheid!

Taalkans

Taalkans

De gecombineerde aanpak van Taalkans, waarbij niet alleen laaggeletterdheid aangepakt is, leidde tot betere gezondheidsvaardigheden. Na oprichting van Taalhuizen in alle elf gemeenten van de Veenkoloniën is ingezet op ‘Voel je goed!’. In begrijpelijke taal is gewerkt aan een gezond gewicht, door een combinatie van individuele eet- en beweegadviezen en ondersteuning van een diëtist en taalvrijwilligers.

Ambities:
Door het verbeteren van de taal- en gezondheidsvaardigheden van de deelnemers wordt de gezondheid van deze Veenkolonialen verbeterd.

(Tussentijdse) resultaten:
– Taalsamenwerking opgezet in 10 van 11 gemeenten van de Veenkoloniën
– 230 nieuwe taaltrajecten zijn opgezet
– 91 vrijwilligers zijn geworven
– Start project ‘Voel je Goed’ bij BWRI Hoogezand/Sappermeer en Wedeka Veendam
– Oplevering succesboekje ‘Eerste hulp aan kinderen’

Waar:
Pekela, Veendam, Bellingwedde, Aa en Hunze, Vlagtwedde, Hoogeveen, Emmen

Wanneer:
Vanaf 1 december 2017 tot 31 december 2019

Voor wie: 
Laaggeletterden in de bovengenoemde gemeenten

Samenwerking met: 
Rode Kruis, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, GGD Drenthe, Taalhuizen Emmen en Hoogeveen, Diëtistenpraktijk Hoogeveen, Move2Be, Libra Diëtistenpraktijk, Groep WSW organisaties

Het project Taalkans is opgericht om de laaggeletterdheid in de Veenkoloniën aan te pakken. Stichting Lezen & Schrijven wil het belang van een goed basisaanbod voor lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden laten zien en deze zo snel mogelijk invoeren voor de inwoners van de Veenkoloniën. Het vergroten van de basisvaardigheden van deelnemers heeft hun participatie, positie op de arbeidsmarkt, algehele welbevinden en gezondheid verbeterd.

‘Voel je Goed’ is een traject waarmee het project Taalkans zich bezighoudt. ‘Voel je Goed’ heeft bijgedragen aan het reduceren van gezondheidsverschillen en is een combinatie van individueel eet- en beweegadviezen van een diëtist en lessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. Taalkans zorgt ervoor dat deze adviezen ook te begrijpen zijn voor laagopgeleide volwassenen die moeite hebben met taal en het verwerken van dit soort informatie.

Voor een interview over Voel je Goed! in de Veenkoloniën uit de recente nieuwsbrief van Taal voor het Leven, klik hier.

In onderstaand filmpje licht Anita, projectleider van Taalkans, het project kort toe:

Deel dit project