Samen voor een betere gezondheid!

Kans van de Veenkoloniën op de jaarlijkse conferentie van de RVS

Nieuws Kans van de Veenkoloniën op de jaarlijkse conferentie van de RVS

Op maandag 10 oktober 2022 vond in Delft de jaarlijkse conferentie plaats van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) Tijdens de conferentie was het terugdringen van gezondheidsverschillen het centrale thema. Hierover heeft de Raad in 2021 een advies uitgebracht ‘Eerlijke kans op gezond leven’ en werd tijdens deze conferentie op zoek gegaan naar hoe dit te doen.

De gezondheidsverschillen in Nederland zijn al 30 jaar onverminderd groot. Al die tijd proberen gezondheidswerkers, beleidsmakers en vele anderen om er iets aan te veranderen. Tot nu toe is het niet gelukt. Sterker nog, het verschil lijkt groter te worden. Maar aandacht is niet genoeg. Er is daadkracht nodig. Geen woorden maar daden. Of om Sir Michael Marmot openingsspeech te citeren: Do something, do more, do better. In zijn speech gaf hij aan dat er zes actiedomeinen zijn waar je bij gezondheidsverschillen op in zou moeten zetten:

– vroege ontwikkeling van het kind
– onderwijs en levenslang leren
– arbeidsvoorwaarden
– minimuminkomen nodig voor gezond leven
– gezonde en duurzame omgevingen om in te leven en te werken
– een sociale determinantenbenadering van preventie het aanpakken van de oorzaken.

Vanuit Kans voor de Veenkoloniën werd een interactieve bijdrage geleverd door Eisse Kalk, coördinator van Kracht van de Veenkoloniën, Frits Alberts (voorzitter Dagelijks Bestuur) en René van der Most (senior programmamedewerkers KvdVK). In deze bijdrage werd na een korte introductie over Kans met de zaal gedebatteerd over de leef- en systeemwereld, het inkoopbeleid van gemeenten en de preventieakkoorden. Bij die laatste werd geconstateerd dat deze op lokaal niveau over meer zouden moeten gaan dan overgewicht, roken en alcohol maar dat er meer aandacht voor bestaansonzekerheid, armoede en kansenongelijkheid zou moeten zijn. 

Nieuws Aandacht voor laaggeletterdheid in de Week van de Alfabetisering

Tijdens de Week van de Alfabetisering, van 9 tot en met 15 september, wordt aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid in Nederland. Stichting Lezen en Schrijven zet zich in voor een samenleving met ruimte voor een leven lang leren en ontwikkelen.  

In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak zijn zij ook digitaal minder vaardig. Dit heeft grote impact op hun persoonlijke leven, zoals hun carrière gezondheid en geldzaken. Het project Taalkans, dat wordt uitgevoerd door Stichting Lezen & Schrijven, zet zich in voor laaggeletterden. In de Veenkoloniën zijn er elf Taalhuizen waar mensen die minder taalvaardig zijn, terecht kunnen met ondersteuning bij onder andere lezen en schrijven. In onder andere Gieten is is ook een taalhuis gevestigd, waar de gemeente Aa & Hunze met een ludieke actie aandacht voor heeft gevraagd.

Tijdens de Week van de Alfabetisering worden er veel taal -en rekenactiviteiten georganiseerd. Zo organiseert GGD Groningen een gratis workshop van stadsdichter Renée Luth, en kun jij bij de bibliotheek in Klazienaveen mee doen aan een letterlunch. Wilt u meer weten over alle activiteiten tijdens de Week van de Alfabetisering? Kijk dan op deze website!