Samen voor een betere gezondheid!

Terugblik Inspiratiesessie ‘Het beste van twee werelden’

Nieuws Terugblik Inspiratiesessie ‘Het beste van twee werelden’

Wat kunnen de leef- en systeemwereld van elkaar leren? Dat stond centraal tijdens de inspiratiesessie ‘Het beste van twee werelden’ op 20 februari in Veendam. De formele en informele wereld met elkaar verbinden is heel belangrijk binnen Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën. Tijdens deze inspiratiesessie kwamen verschillende invalshoeken aan bod.

De voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Kans voor de Veenkoloniën, Frits Alberts, opende de middag. “De betrokkenheid van inwoners is heel belangrijk binnen het programma. Dat is steeds duidelijker geworden in de afgelopen periode.” Kans voor de Veenkoloniën gaat nog door tot maart 2024. Meerdere activiteiten zijn al geborgd en de komende maanden staat de borging van de laatste programmaonderdelen op de agenda. “Informatie delen is hierbij heel belangrijk!”

Anders denken over gezondheid
Binnen Kans voor de Veenkoloniën heeft TGO (Toegepast GezondheidsOnderzoek van het UMCG) de afgelopen jaren onderzoek gedaan. Dit onderzoek heeft geleid tot een wetenschappelijk artikel ‘Anders denken over en werken aan gezondheid in de Veenkoloniën’. Het verbinden van de twee werelden staat hierin centraal, en diverse barrières en denkrichtingen zijn hieruit te halen. Hierover gaat Kans voor de Veenkoloniën de komende maanden in gesprek met betrokkenen. Wat is er nodig voor verbinding?

Het belang van ervaringsdeskundigheid
Annamaria Evers vertelde over haar werk als ervaringsdeskundige bij Sterk uit Armoede “Ervaringsdeskundigen zijn de verbinding tussen de leef- en systeemwereld. Zij nemen hun ervaringen mee naar de systeemwereld en geven advies.” Annamaria gaf aan dat er aan beide kanten veel wantrouwen is. “Alles wat je voor mij doet, zonder mij, doe je tegen mij.”

Annamaria Evers wordt geïnterviewd door René van der Most

Gezamenlijk stond de zaal kort stil bij het overlijden van Jannie Orsel, oprichter van inwonersinitiatief De Snuffelshop. Joke Bakker van Kracht van de Veenkoloniën sprak mooie woorden over haar. “Jannie Orsel was altruïstisch en een voorbeeld van het verbinden van beide werelden. Voor veel mensen was zij een baken van hoop en trouw.”

Nieuwe Democratie
Niesco Dubbelboer, coördinator van Meer Democratie, is al lange tijd betrokken bij de Veenkoloniën. Jannie Orsel was volgens hem de verpersoonlijking van het verbinden van de leef- en systeemwereld. “Dat is waarom Kracht zo’n belangrijke rol binnen het programma heeft!”

Democratie is meer dan alleen politiek. Niesco Dubbelboer haalde mooie voorbeelden aan van nieuwe democratie en wat hierbij komt kijken. Deze zijn te vinden in zijn presentatie. Eén hiervan is het Burgerberaad. Bestuurlijk Nederland ziet in dat er iets moet gebeuren, en inwonersbetrokkenheid heel belangrijk is.

Dubbelboer onderstreept het belang van deze burgerbetrokkenheid. Na zijn presentatie kwam er veel energie en enthousiasme vanuit de zaal.. De komende tijd wordt er gezamenlijk gekeken of er een Burgerberaad in de Veenkoloniën georganiseerd kan worden over bijvoorbeeld kansenongelijkheid of bestaansonzekerheid.

Klooster&Buren
Oprichter van coöperatie Klooster&Buren, Anne Hilderink, deelde haar verhaal over het opzetten van de coöperatie samen met de inwoners van 6 dorpen in een dunbevolkt plattelandsgebied. De ervaringskennis van de inwoners is van ongelofelijke waarde en is benut. Wat is er volgens hen nodig in hun eigen leefomgeving?

Hilderink sluit haar verhaal af met een mooie conclusie. “De gemeenschapskracht is onwijs belangrijk. Het is een proces, waarbij je de kennis van inwoners moet gebruiken, en hen de regie geeft. Blijf altijd in gesprek, en leer van elkaar!”

Anne Hilderink aan het woord, terwijl Niesco Dubbelboer aandachtig luistert.

Workshops
Studenten van de master Design Driven Innovation van NHL Stenden waren tijdens de inloop al gestart door aanwezigen te vragen waar zij zich bevonden ten opzichte van beide werelden. Hier bouwden zij op voort door tijdens de workshop mensen uit beide werelden te laten speeddaten met elkaar. Dit leverde mooie gesprekken op over ieders rol. We zullen de resultaten later met u delen!

Buurtgezinnen en Herstelruimte Emmen hebben zichzelf in de schijnwerpers gezet inwoners en bestuurders. Beide initiatieven konden rekenen op veel interesse en enthousiaste vragen!

Deelnemers deden enthousiast mee aan het speeddaten!

Hoe nu verder?
Er zijn mooie connecties ontstaan, die zeker een vervolg zullen krijgen! En de leef- en systeemwereld werden met elkaar verbonden. Een hele geslaagde middag in Veendam dus. Wij hopen u de komende tijd (weer) te ontmoeten bij één van onze activiteiten!

Meer weten? Kijk op www.kvdvk.nl, bel naar 050 800 3244 of mail op info@kvdvk.nl! De presentatie kunt u hieronder bekijken!

Deel dit project