Samen voor een betere gezondheid!

Terugblik: Meet Up Kracht van de Veenkoloniën

Nieuws Terugblik: Meet Up Kracht van de Veenkoloniën

Ruim 60 mensen uit de Veenkoloniën waren aanwezig op de eerste Meet Up van Kracht van de Veenkoloniën op 6 juli jl. Het welzijnswerk was er, bestuurders van gemeenten, ambtenaren, en natuurlijk veel sleutelfiguren van bewonersinitiatieven. Een mooie mix voor een fijne middag, die werd omlijst met zang over de Veenkoloniën door zangeres Marion Maters, die de liederen zelf had geschreven.

Wethouder Co Lamberts, onze gastheer van Aa en Hunze, heette welkom en was positief over dat “de bewoners de handen ineen slaan en zich de Kracht van de Veenkoloniën noemen.” Joke Bakker, voorzitter van de Bewonersraad en lid van de Stuurgroep Kans voor de Veenkoloniën beaamde dit. “Er zit veel kracht in de Veenkoloniën, en het is zaak die kracht goed aan te wenden, zowel voor wat betreft de middelen, als in de benadering volgens positieve gezondheid.”

De filmpjes van de bewonersinitiatieven illustreerden de voorgaande sprekers. Tijdens het panelgesprek bleek, dat niet iedereen op dezelfde lijn zit. Maar dat mocht vanmiddag. Dat maakte het panelgesprek levendig en gaf veel energie in de zaal. Uitspraken waren bijvoorbeeld: Fenneke (bewoner) “Er wordt teveel gesproken over bewoners, zonder de bewoners”, Piet (bewoner) “We zijn trots op ons dorp Gasselternijveen”, Joop Brink (wethouder Coevorden) “Wij kunnen dit oppakken, want we hebben een heel andere rol gekregen als gemeente”, en Fenneke, als reactie op de opmerkingen van de wethouder, “Ik snap de houding van de gemeente, maar het zou andersom moeten, de bewoner moet in de lead.” De wethouder reageerde met: “Dat is nou precies wat wij ook willen. Samen met bewoners er voor zorgen, dat de gezondheidsverschillen worden opgelost en dan graag met structureel geld.”

Tenslotte was mevrouw professor Gerjan Navis aanwezig. Zij hield een mooi betoog met haar visie op zorg. De lessen van de “blue zones”: gezonde leefstijl, sociale samenhang, soberheid en zingeving en dat in een relativerende context, waarbij betrokkenheid een belangrijk onderdeel is.

Een videoverslag van de meet-up van bewonersinitiatieven in de Veenkoloniën. Bewoners gaan in gesprek met elkaar en gemeenten en zorginstellingen over de Veenkoloniën. De bijeenkomst is georganiseerd door werkgroep Kracht van de Veenkoloniën.  

De werkgroep wil een continue beweging zijn van sleutelfiguren en mensen, die niet schromen buiten de lijntjes te kleuren, ook straks na 2022. Vandaar dat zij zich tijdens de deze Meet Up lieten installeren als Bewonersraad. Niet als een tegenkracht, maar als een raad, die samen met de inwoners en samen met allerlei instanties zich op een gelijkwaardige wijze een weg banen naar verbetering. Wij kijken terug op een zinvolle en inspirerende middag. Dit was wat ons betreft de aftrap en volgen er nog meer van deze bijeenkomsten.

– Geschreven door Joke Bakker, voorzitter van de Bewonersraad –

Deel dit project