Samen voor een betere gezondheid!

Van Kans naar Kracht: een beweging in de regio

Nieuws Van Kans naar Kracht: een beweging in de regio

‘Van Kans naar Kracht’, de titel van de conferentie op 29 november in het Doe Museum Veendam schetst de volgende fase van het programma Kans voor de Veenkoloniën. De dag stond in het teken van een terugblik op de behaalde resultaten en vooruitkijken naar de volgende programmafase, waarin het accent nog sterker op jeugd, bewonersparticipatie en duurzame borging zal liggen.

Kans voor de Veenkoloniën is gericht op het behalen van gezondheidswinst in de Veenkoloniën. De regio heeft vanuit Den Haag een bijzondere kans gekregen om in acht jaar tijd (2015 – 2023) een collectieve, duurzame beweging op gang te brengen die een positieve impuls geeft aan de gezondheid van iedereen die woont, werkt en leeft in deze regio. Dit kan alleen maar door aan te sluiten bij de energie en vele krachten in het gebied. Samen met de inwoners, ondernemers, gemeenten, zorgprofessionals, onderwijs en vele organisaties uit de regio.

In het ochtendgedeelte gaven diverse sprekers een beeld van wat er in de Veenkoloniën speelt. Patricia Heijdenrijk van Pharos, Joke Bakker van de Bewonersraad en Gerjan Navis van het UMCG, die vanuit LifeLines de verbinding naar het belang van bewonersparticipatie legde. De finaliste van de ondernemersprijs Eelkje Oldenburger lichtte toe hoe ze lokaal verbouwde hennep tot duurzaam isolatiemateriaal verwerken wat een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid is. 

Een interactieve rondgang toonde een deel van de projecten die zijn mogelijk gemaakt door Kans voor de Veenkoloniën. Voor de bezoekers een mooie gelegenheid om eens in gesprek te gaan met een deelnemer of projectleider of zelf deel te nemen aan een demonstratie van een project. Zo hebben bezoekers zich in het zweet kunnen werken om gezonde prijzen te winnen met squats en touwtje springen. Het middaggedeelte werd afgetrapt door de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, die ook nog in gesprek ging met vijf leerlingen van CBS de Lindenborgh uit Musselkanaal over toekomstvisie. De bezoekers volgden daarna workshops over het maken van een burgerbegroting, in gesprek gaan met aanstaande ouders en over informele zorg in de wijk. De middag eindigde met een inspirerende en enthousiaste presentatie door Ron Jans, manager technische zaken bij FC Groningen. Gedurende de dag en na afloop was er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over het programma.

Tijdens de conferentie is de focus voor de komende vier jaar, de derde fase van het programma, toegelicht. In deze derde fase ligt het accent op jeugd, de betrokkenheid van de bewoners en het verduurzamen van preventieactiviteiten. De uitdaging is om de krachten onderling te bundelen en daarbij tevens de verbinding te maken met gemeentelijk beleid en andere initiatieven die bijdragen aan een regio waar het leven goed is.

Deel dit project