Samen voor een betere gezondheid!

“Van Kansarm naar Kansrijk”

Nieuws “Van Kansarm naar Kansrijk”

Kans voor de Veenkoloniën kan terug kijken op een geslaagde conferentie waarin kansenongelijkheid centraal stond. Hoe zorg je ervoor dat gezondheidsverschillen kleiner worden en de kansenongelijkheid afneemt? Dat stond centraal tijdens deze conferentie waarin verscheidene professionals hun expertise lieten schijnen op dit gebied. Een hele belangrijke les kwam naar voren tijdens de conferentie, namelijk: luisteren naar elkaar! Naast inhoudelijke presentaties stond deze dag ook in het teken van ontmoeting en leren van elkaar. Bekijk hieronder de aftermovie of lees over de presentaties en workshops van deze middag!

Frits Alberts, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Kans voor de Veenkoloniën en Joke Bakker, voorzitter van de Bewonersraad van Kracht van de Veenkoloniën werden gezamenlijk geïnterviewd door dagvoorzitter Eric van Oosterhout. Beide waren het erover eens: alleen samen zorg je voor borging en voor draagvlak bij inwoners!

Burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout, zoekt interactie met een zaal vol inwoners, beleidsmakers en professionals.

Aletta Winsemius van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving sprak over het rapport ‘Een eerlijke kans op gezond leven’. In dit rapport wordt Kans voor de Veenkoloniën samen met twee andere gezondheidsprogramma’s uitgelicht. Anders dan in de andere twee programma’s is er bij KvdVK veel aandacht voor bewonersparticipatie. Dat dit belangrijk is, bleek ook uit het verhaal van Gerjan Navis, hoogleraar Voeding en Gezondheid bij de RUG. “Het is enorm van belang dat professionals luisteren naar inwoners, en niet denken dat we het doorhebben. Begin bij het praten met de mensen en werk bottom-up. En zet mensen in hun eigen kracht!”

Maar wat is er nou belangrijk bij het veranderen van gedragen van mensen? Hoogleraar Sociale Psychologie Arie Dijkstra vertelde over de verschillende prioriteiten van mensen. Waar de één bezig is met de korte termijn, en de week probeert door te komen, is de ander bezig met de lange termijn en heeft ruimte om te denken aan het klimaat of gezond eten. Ook benadrukte de hoogleraar het belang van luisteren naar mensen uit de doelgroep: de inwoners van de Veenkoloniën. Dat is de enige manier waarop je weet of interventies die je wilt gaan doen, ook aanslaan bij de juiste mensen. Tialda Haartsen deed de verschillende strategieën die mensen hebben om armoede te ontstijgen uit de doeken en benoemde manieren waarop mensen omgaan met armoede. Het is belangrijk dat beleid en eigen inbreng van inwoners bij elkaar gebracht worden. Haar tips waren: Haal als beleidsmaker concrete belemmeringen weg, denk aan strategieën die inwoners hebben, en voorkom zo nieuwe generaties in armoede.

Frits Alberts wordt geïnterviewd, samen met initiatiefnemer Rebecca Albers (Stichting de Toverboom)

In het tweede gedeelte konden de bezoekers kiezen uit één van de vijf workshops met de thema’s armoede, transitieopgaven, bewonersinitiatieven, het bereiken van bewoners en geboortezorg. Vol nieuwe perspectieven, ideeën en informatie kwamen de deelnemers na drie kwartier uit de workshops.

Heeft u naar aanleiding van dit verslag van de conferentie nog vragen of wilt u volgende keer ook graag aanwezig zijn? Mail ons dan via info@kvdvk.nl en blijf op de hoogte!

Deel dit project