Samen voor een betere gezondheid!

Verkiezingskrant in gewone taal

Nieuws Verkiezingskrant in gewone taal

Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Daarom is er de Verkiezingskrant in gewone taal. Alle Nederlanders van 18 jaar of ouder mogen stemmen. Maar wat betekent dat voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen? Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om op internet op te zoeken waar politieke partijen nu precies voor staan. Of om een stembiljet te begrijpen. Daarom ontwikkelde Stichting Lezen en Schrijven samen met ProDemos de Verkiezingskrant in gewone taal. In deze krant is heldere informatie in eenvoudige taal te vinden.

Verkiezingen in 2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen. Speciaal voor mensen waarvoor lezen en schrijven moeilijk is, heeft Stichting Lezen en Schrijven met ProDemos weer een Verkiezingskrant in gewone taal gemaakt. In deze krant staat in begrijpelijke taal uitgelegd waar de verkiezingen over gaan, hoe stemmen werkt en wat de provincie en waterschappen doen. De krant is gratis te bestellen bij op de website van ProDemos!

Lesbrief en instructiekaarten voor docenten en vrijwilligers  

Docenten en vrijwilligers kunnen de Verkiezingskrant gebruiken om over de verkiezingen te praten. En zij kunnen de krant gebruiken om in een lessituatie te oefenen met lezen. In de lesbrief staan handige tips en instructies hoe je dat kunt doen. In de bijbehorende Instructiekaarten staan aanwijzingen om het begeleiden bij lezen goed te laten verlopen.  

Voor elke verkiezing maakt Stichting Lezen en Schrijven een krant. Zo verscheen er in 2022 eentje voor de gemeenteraadsverkiezingen. en in 2019 een Verkiezingskrant over de Europese Parlementsverkiezingen en Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen.

Meer weten over de verkiezingskrant? Kijk dan op de website van Stichting Lezen en Schrijven!

Deel dit project