Samen voor een betere gezondheid!

Wat is er nodig in de strijd tegen kinderarmoede?

Nieuws Wat is er nodig in de strijd tegen kinderarmoede?

De bestrijding van de heersende (generatie)armoede in de Veenkoloniën staat hoog op de agenda. Op maandag 29 juni organiseert de Alliantie Kinderarmoede een (gratis) webcast over de vraag welk vaccin er nodig is bij het bestrijden van de snel oprukkende kinderarmoede in Nederland.

Corona legt een vergrootglas op kinderarmoede. Kwetsbare doelgroepen worden extra hard getroffen. De tweedeling tussen de ‘haves and have-nots’ komt pijnlijk naar boven. Geldstress bij gezinnen schiet omhoog. Er ontstaat een nieuwe grote groep die onder de armoedegrens komt te leven in Nederland.

Kans voor de Veenkoloniën zet zich met de projecten Sterk uit Armoede, Alliantie van Kracht en Goede Start ook in voor het bestrijden van armoede in de Veenkoloniën. Meer over deze projecten kunt u lezen op de projectpagina’s.

In deze speciale online editie van de Publieksacademie Kinderarmoede gaat de Alliantie op zoek naar een ‘werkend vaccin’. Wat hen betreft: niet alleen stutten en steunen. Maar beter samenwerken en samen proberen de puzzel te leggen. Met dit motto gaat het programma in op actuele cijfers en trends, de impact en behoeftes bij kinderen/gezinnen, het belang van het bedrijfsleven en wat er geleerd kan worden van aanpakken op lokaal niveau. Bij elkaar opgeteld levert dit hopelijk waardevolle aanbevelingen op voor de politieke partijprogramma’s in de aanpak van kinderarmoede. Marijke Roskam, vaste presentator van de Publieksacademie Kinderarmoede presenteert de webcast en verder zullen er andere interessante sprekers aan het woord komen tijdens de uitzending die gericht is op professionals die werken op het thema kinderarmoede en andere betrokkenen uit de wereld van jeugd, gezin, zorg, gezondheid, welzijn, werk en onderwijs.

  • Sprekers
  • Laurentien van Oranje: medeoprichter Alliantie Kinderarmoede
  • Miranda de Haas: ervaringsdeskundige kinderarmoede in het gezin
  •  Michiel van Vliet: Kinderarts UMC Groningen
  • Nadja Jungmann: Lector ‘Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht
  • Erik Dannenberg: Voorzitter Divosa (vereniging gemeentelijke directeuren in sociaal domein)
  • Margrite Kalverboer: Hoogleraar RUG en Kinderombudsman/vrouw
  • Jacco Vonhof: Voorzitter MKB-Nederland
  •  Tweede Kamer leden: René Peters (CDA), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Gijs van Dijk (PvdA)

Deelname aan de webcast is gratis en kan via deze link. De uitzending begint om 20.00 uur en je hoeft je alleen aan te melden met je naam en e-mailadres. Er kunnen maximaal 1.000 mensen kijken. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van de Alliantie Kinderarmoede

Deel dit project