Samen voor een betere gezondheid!

Wat zien we gebeuren in de Drentse en Groningse Veenkoloniën?

Nieuws Wat zien we gebeuren in de Drentse en Groningse Veenkoloniën?

Sinds de start van het programma Kans voor de Veenkoloniën in 2015 zijn er doorlopend activiteiten georganiseerd rond de thema’s geboortezorg, armoede, jeugd, gezondheid, eenzaamheid en inwonersparticipatie. In de eerste periode is er ook een startfoto gemaakt rondom deze thema’s. Het afgelopen jaar heeft Aletta Jacobs School of Public Health in opdracht van het programma een nieuwe meting gedaan, en verschuivingen in kaart gebracht voor alle Veenkoloniale gemeenten. Dit onderzoek, bestaande uit meer dan 82 indicatoren verdeeld over vijf thema’s is een grote bron van informatie die Kans voor de Veenkoloniën met de wethouders en ambtenaren van Veenkoloniale gemeenten willen bespreken en duiden.

Op 26 september en 3 oktober komen de Groningse en Drentse wethouders en ambtenaren samen om te kijken wat de resultaten ons vertellen. Tijdens beide bijeenkomst zal Peter van Linschoten van Aletta Jacobs School of Public Health aanwezig zijn om een aantal regionale resultaten te delen en toelichting te geven op het onderzoek. Vervolgens gaan we per gemeente in gesprek om de resultaten te duiden.

Bent u benieuwd naar de resultaten in de Groningse of Drentse Veenkoloniën? Kom dan op 26 september naar de Drijscheer in Alteveer of op 3 oktober naar Het Markehuis in Grolloo! Waar we gezamenlijk kijken naar de geboekte resultaten en thema’s die meer aandacht verdienen.

Aanmelden kan via de website van het Zorg Innovatie Forum. Klik hier voor de Groningse bijeenkomst en klik hier voor de Drentse bijeenkomst. Graag tot ziens!

Deel dit project