Samen voor een betere gezondheid!

“We gaan het anders doen!”

Nieuws “We gaan het anders doen!”

Er zit veel trots in de Veenkoloniën en dat was te zien! We hebben het binnen KvdVK de afgelopen jaren ‘anders gedaan’ door te luisteren naar inwoners en ervaringsdeskundigen. Dat bleef niet onopgemerkt door de aanwezige directeur-generaal van VWS en gedeputeerden van Drenthe en Groningen. Zij spraken over de prachtige initiatieven, de landelijke aandacht voor Kans voor de Veenkoloniën en de manier waarop er geluisterd en samengewerkt wordt. We gaan door met het delen van onze geleerde lessen, zodat nieuwe programma’s kunnen aansluiten bij wat Kans voor de Veenkoloniën de afgelopen negen jaar heeft opgeleverd. En we maken de verschuiving van Kans naar Kracht, waarmee het gedachtengoed wordt voortgezet en doorgegeven! Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid, en wij ontmoeten u graag weer!

Deel dit project