Samen voor een betere gezondheid!

Week van de Armoede

Nieuws Week van de Armoede

Op verscheidene plekken in het land wordt deze week aandacht geschonken aan een belangrijk thema, namelijk: armoede. Van 15 tot en met 21 oktober is het in Nederland de Week van de Armoede, met op woensdag 17 oktober de Wereldarmoededag. In Nederland ondervinden dagelijks ruim 1 miljoen inwoners de gevolgen van armoede en leven 224.000 huishoudens langdurig in armoede.

Het project Sterk uit Armoede van het programma Kans voor de Veenkoloniën richt zich op het doorbreken van generatie-armoede (langdurige armoede) en sociale uitsluiting bij mensen die dat betreft. Mensen die uit generatie-armoede komen, worden opgeleid en gaan aan het werk als ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Deze ervaringsdeskundigen weten de inwoners van de Veenkoloniën letterlijk en figuurlijk te bereiken en dichten de kloof tussen de mensen in armoede en de organisaties waarmee zij te maken hebben. De ervaringsdeskundigen spreken de taal van de ander, verbaal en non-verbaal. Ze werken samen met professionals en helpen met het analyseren van de casus, zodat ze samen met de professional sneller tot een aanpak komen. Sterk uit Armoede is actief in alle elf gemeenten van de Veenkoloniën in Groningen en Drenthe. Het Noorderpoort College verzorgt de opleiding tot ervaringsdeskundige. Elke deelnemende gemeente heeft zijn eigen contactpersoon.

Voor meer informatie over het project kunt u kijken op: https://www.kvdvk.nl/sterkuitarmoede of op http://sterkuitarmoede.nl/

Wil je zelf iets doen? Kijk dan op https://www.armoedefonds.nl/ en kom in actie.

Deel dit project