Samen voor een betere gezondheid!

Wij stellen voor: het nieuwe bestuur van Kracht van de Veenkoloniën!

Nieuws Wij stellen voor: het nieuwe bestuur van Kracht van de Veenkoloniën!

Kracht van de Veenkoloniën als gevestigde bewonersbeweging. Dat is waar het nieuwe bestuur van de Bewonersraad van Kracht van de Veenkoloniën naar toe wil. Het liefst al over een jaar, maar als het iets langer duurt, is dat ook niet erg. De drie nieuwe bestuursleden zijn aan het woord over hun visie, drijfveren en hun actiepunten. Roelof Dilling (voorzitter), Toine Fennis (penningmeester) en Piet Wolters (secretaris).

De Boer op
Het nieuwe bestuur gaat daadkrachtig van start. Met hun campagne ‘De Boer op’ gaan zij langs bij bewonersinitiatieven met de oproep om zich aan te sluiten bij de bewonersbeweging van Kracht van de Veenkoloniën (www.krachtvandeveenkoloniën.nl). De stichting, die 7 juni de oprichtingsacte ondertekende, wil uiteindelijk een vereniging worden waarbij bewonersinitiatieven zich aansluiten als leden. “We hebben een stappenplan gemaakt waarin we ons gebied in vier regio’s hebben opgedeeld. Elke regio heeft een trekker en brengt initiatieven bij elkaar. We laten initiatieven kennismaken met de Bewonersraad van Kracht van de Veenkoloniën en hopen hen zo te enthousiasmeren dat ze zich aansluiten.”, aldus Roelof Dilling. Het bestuur gelooft in de kracht van bewonersinitiatieven. Door deze krachten te bundelen en een beweging op gang te brengen staan bewoners sterk. Bewonersinitiatieven kunnen bij Kracht van de Veenkoloniën terecht voor kennisdeling, ondersteuning en voorbeelden. Veel verschillende initiatieven houden zich bezig met (informele) zorg. Hoe regel je dit goed?

Bewonersbeweging
Met de Bewonersraad wil Kracht van de Veenkoloniën mooie voorbeelden laten zien en andere gemeenschappen inspireren. De bewonersinitiatieven doen mooie dingen en krijgen daar veel complimenten voor van beleidsmakers en bestuurders, maar daar blijft het vaak bij. “De initiatieven worden vervolgens niet betrokken bij activiteiten in hun regio, terwijl daar juist de kracht ligt. Er zijn veel ontwikkelingen, zoals de IZA en GALA akkoorden. Als sterke gebiedsdekkende bewonersbeweging kun je daar meer uithalen.”, zegt Dilling.

Kans voor de Veenkoloniën
Het programma Kans voor de Veenkoloniën en de bewonersbeweging Kracht van de Veenkoloniën hebben een gezamenlijke uitdaging, namelijk het verkleinen van de gezondheidsverschillen. Beide programma’s vinden het heel belangrijk dat bewoners actief betrokken worden bij de plannen van professionals. Niet alleen om te informeren, maar als actieve klankbordgroep, in de vorm van co-creatie en mede-regie. De Bewonersraad zit aan tafel bij Kans voor de Veenkoloniën, om de stem van inwoners te laten horen, en de programma’s trekken samen op.  

Persoonlijke beweegredenen
De bestuursleden hebben ieder hun eigen drijfveer voor hun rol binnen de Bewonersraad. Zo was Toine Fennis al lange tijd direct en indirect bij veel initiatieven betrokken. Hij vindt het belangrijk om opgedane kennis te delen, om het makkelijker te maken voor initiatieven. “Hoe regel je dingen met de gemeente, rond subsidies en dat dingen structureel voor elkaar zijn; dat is wat ik voor veel initiatieven heb gedaan. Het is belangrijk dat we gezamenlijk een vuist maken, en voorbeelden delen. Dat helpt initiatieven uit andere gemeenten verder!” Roelof Dilling sluit zich daarbij aan en vindt dat initiatieven veel voor elkaar kunnen betekenen, juist door gezamenlijk een vuist te maken. Piet Wolters is op zoek naar medestanders in de Veenkoloniën die het geluid van bewonersinitiatieven laten horen en een stem geven. “Met de campagne ‘De boer op’ zoeken we meer draagvlak, en ik hoop dat dat gaat lukken!”

Meer zeggenschap
Met de officiële oprichting van de Stichting Kracht van de Veenkoloniën krijgt de bewonersbeweging meer entiteit en kan er gewerkt worden aan eigen regie en zeggenschap voor bewoners. “We moeten in redelijk korte tijd, tot het einde van Kans voor de Veenkoloniën in maart 2024, onze meerwaarde laten zien. Hier ligt een grote uitdaging en die voelen wij wel.”

Blik op de toekomst
Waar staat Kans voor de Veenkoloniën over een jaar of zelfs over tien jaar? De bestuursleden zien over een jaar graag minimaal 20 aangesloten bewonersinitiatieven. Deze grote club weet wat bewonersinitiatieven bezighoudt. Over tien jaar wil Kracht van de Veenkoloniën een vanzelfsprekende, volwaardige en gelijkwaardige gesprekspartner zijn. “We moeten een organisatie zijn waar men niet omheen kan, dan wordt er écht naar inwoners geluisterd. De beweging van onderop, en de vraag vanuit initiatieven staat daar centraal.”, aldus Roelof Dilling.

Er is een ontwikkeling gaande waarin niet alles meer voor burgers geregeld kan worden. Het is belangrijk dat inwoners hierin de eigen regie nemen. “Met elkaar als gemeenschappen zullen we meer moeten doen. De Bewonersraad wil laten zien dat bewoners veel zelf kunnen doen.”, aldus Dilling

Sluit u aan!
Kracht van de Veenkoloniën zoekt initiatieven die echt mee willen doen met de stevige beweging en de gezamenlijke koers, en roep hen op zich aan te sluiten. “Wij zijn enorm overtuigd van de kracht van inwoners zelf! Pak als Veenkoloniaal de regie en doe mee met de bewonersbeweging!”

Deel dit project