Samen voor een betere gezondheid!

“Zet meer ervaringsdeskundigen in!”

Nieuws “Zet meer ervaringsdeskundigen in!”

Het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen wordt steeds zichtbaarder, en als het aan Tamara Jones ligt, gaat dit zo door. Tamara is zelf opgeleid tot ervaringsdeskundige in generatiearmoede en sociale uitsluiting en actief bij Goede Start en Sterk  uit Armoede, twee projecten opgestart door Kans voor de Veenkoloniën.

Bezoek aan de staatssecretaris
Tamara neemt deel aan een focusgroep van ervaringsdeskundigen vanuit Sterk uit Armoede en de EAPN. Deze focusgroep is heel divers. Er zitten mensen in met een fysieke beperking, immigratieachtergrond, en mensen die in kwetsbare situatie geleefd hebben of nog leven. De groep is met staatssecretaris Wiersma van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in gesprek geweest over de participatie/bijstandswet. Vele knelpunten uit de praktijk zijn besproken en door de staatssecretaris ter harte genomen. “Het is heel fijn dat wij onze mening kunnen geven, maar het blijft lastig. Je merkt dat je met politici te maken hebt. Wij als ervaringsdeskundigen ervaren zaken soms echt anders.” De staatssecretaris stond gelukkig open voor alle opmerkingen en naderhand kon iedereen per mail zelfs nog punten toe sturen. 

Systeemwereld
Tamara heeft tijdens haar opleiding stage gelopen bij de sociale dienst ‘werk en inkomen’ daar heeft ze zicht gekregen in het systeem van de bijstand. Ze merkt dat er wederzijds onbegrip is tussen de mensen die het verstrekken en die het ontvangen. Het niet ontvangen van bijstand om wat voor reden dan ook, kan lijden tot een vicieuze cirkel van betalingsachterstanden. Maar daar tegenover staat dat verstrekkers met enorm veel regeltjes te maken hebben. Een lastige situatie, aldus Tamara. “Er zou na instroming in de bijstand meer aandacht moeten zijn voor doorstromingen. Samen met gemeente en de arbeidsmarkt moet daar actie op komen. De bijstand hoort niet voor altijd te zijn, maar een hulpmiddel om weer in een goede stroom terecht te komen.”

Diverse soorten ervaringsdeskundigen
Op allerlei niveaus zijn ervaringsdeskundigen in diverse rollen aan het werk. Volgens Tamara zijn ervaringsdeskundigen in multiprobleem gezinnen hard nodig “Zij kunnen een grote toevoeging zijn bij bepaalde maatschappelijke vraagstukken. Maar alle ervaringsdeskundigen moeten meer ingezet worden, de visie van ervaringsdeskundigen is onwijs waardevol.”

Ervaringsdeskundigen binnen Goede Start
Binnen Goede Start zijn ervaringsdeskundigen al jarenlang betrokken op alle vlakken. Zo is er een wekelijks overleg van het programmateam Goede Start waar ervaringsdeskundigen aansluiten. Ook nemen zijn deel aan de lokale- en provinciale coalities. In meerdere gemeenten nemen ervaringsdeskundigen deel aan sociale teams. Vanuit Goede Start nemen ervaringsdeskundigen deel aan werkgroepen van ‘Alliantie tegen huiselijk geweld & dierenmishandeling Groningen’ van Veilig Thuis. In de teams Moeders van Emmen en Moeders van Hoogeveen zijn ervaringsdeskundigen lid van het team. Partners die ervaringsdeskundigheid willen inbedden in hun organisatie kunnen contact opnemen met het programmateam van Goede Start (info@mijngoedestart.nl) of Sterk uit Armoede.

Deel dit project