Alliantie van Kracht

Intergenerationale armoede wordt aangepakt in de Veenkoloniën

Ambities:
– Kennis delen
– Informatie verstrekken
– Samenwerken en verbinden

Tussentijdse resultaten:
Eerste leerkringen zijn in Assen en Stadskanaal van start gegaan.

Waar:
Alle 11 gemeenten van de Veenkoloniën

Wanneer:
2017 – 2018

Voor wie:
Inwoners van de 11 gemeenten van de Veenkoloniën

Samenwerking met:
Provincie Drenthe, Provincie Groningen, de 11 gemeenten, kennisinstituut Movisie, Rijksuniversiteit Groningen, Tinten Welzijnsgroep, Espria / GGZ Drenthe, Lentis, Cosis, GGD Drenthe, Domesta, Acantus Wonen, VNO-NCW Noord, CMO Stamm.

Het project Alliantie van Kracht speelt in op de vicieuze cirkel van overerfbare armoede. Samen met ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en gemeenten wordt deze cirkel doorbroken. Zo worden de gevolgen van overerfbare (intergenerationele) armoede voorkomen, verminderd en verzacht.

In Assen draait het project met name om maatschappelijke opvang en schuldhulpverlening In Stadskanaal wordt een preventief armoede beleid ingevoerd. Het project moet nog van start gaan in gemeente Oldambt. De Alliantie van Kracht is antwoord op groeiend besef dat ieders inzet hard nodig is om de hardnekkige armoede aan te pakken.

In onderstaand filmpje vertelt projectleider Betty de Groot meer over de Alliantie van Kracht: