Samen voor een betere gezondheid!

Alliantie van Kracht

Alliantie van Kracht

Samen werken om intergenerationele armoede in de Veenkoloniën te doorbreken, dat is waar de Alliantie van Kracht zich voor in zet. Ieders inzet is hard nodig om de armoede in de Veenkoloniën terug te dringen. Dertig organisaties uit verschillende werkvelden brengen daarom samen een beweging op gang om armoede zowel op de korte als op de lange termijn te verminderen.

Ambities:
Binnen de Alliantie van Kracht moet kennis worden gedeeld, informatie aan elkaar worden verstrekt en wordt samengewerkt en verbindingen gezocht.

Tussentijdse resultaten:
Eerste leerkringen zijn in Assen en Stadskanaal van start gegaan.

Waar:
Alle 11 gemeenten van de Veenkoloniën

Wanneer:
Januari 2017 – April 2021

Voor wie:
Inwoners van de 11 gemeenten van de Veenkoloniën

Samenwerking met:
Provincie Drenthe, Provincie Groningen, de 11 gemeenten, kennisinstituut Movisie, Rijksuniversiteit Groningen, Tinten Welzijnsgroep, Espria / GGZ Drenthe, Lentis, Cosis, GGD Drenthe, Domesta, Acantus Wonen, VNO-NCW Noord, CMO Stamm.

Het project Alliantie van Kracht speelt in op de vicieuze cirkel van overerfbare armoede. Samen met ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en gemeenten wordt deze cirkel doorbroken. Zo worden de gevolgen van overerfbare (intergenerationele) armoede voorkomen, verminderd en verzacht.

In Assen draait het project met name om maatschappelijke opvang en schuldhulpverlening In Stadskanaal wordt een preventief armoede beleid ingevoerd. Het project moet nog van start gaan in gemeente Oldambt. De Alliantie van Kracht is antwoord op groeiend besef dat ieders inzet hard nodig is om de hardnekkige armoede aan te pakken.

In onderstaand filmpje vertelt projectleider Betty de Groot meer over de Alliantie van Kracht:

Deel dit project