Samen voor een betere gezondheid!

Alliantie van Kracht

Alliantie van Kracht

Samen werken om intergenerationele armoede in de Veenkoloniën te doorbreken, dat is waar de Alliantie van Kracht zich voor in zet. Ieders inzet is hard nodig om de armoede in de Veenkoloniën terug te dringen. Dertig organisaties uit verschillende werkvelden brengen daarom samen een beweging op gang om armoede zowel op de korte als op de lange termijn te verminderen.

Ambities:
Binnen de Alliantie van Kracht wordt kennis gedeeld, informatie aan elkaar verstrekt en samengewerkt. Daarnaast wordt de verbinding gezocht en worden ervaringsdeskundigen betrokken.

Tussentijdse resultaten:
– Eerste leerkringen zijn in Assen en Stadskanaal van start gegaan.
– Overerfbare armoede is in beeld gebracht in het onderzoek. Bekijk hier de nieuwe inzichten!
– Ervaringsdeskundigen worden structureel betrokken bij de Alliantie van Kracht.

Waar:
Alle 11 gemeenten van de Veenkoloniën

Wanneer:
Januari 2017 – 31 maart 2023

Voor wie:
Inwoners van de 11 gemeenten van de Veenkoloniën

Samenwerking met:
Provincie Drenthe, Provincie Groningen, de 11 gemeenten, kennisinstituut Movisie, Rijksuniversiteit Groningen, Tinten Welzijnsgroep, Espria / GGZ Drenthe, Lentis, Cosis, GGD Drenthe, Domesta, Acantus Wonen, VNO-NCW Noord, CMO Stamm.

Het project Alliantie van Kracht speelt in op de vicieuze cirkel van overerfbare armoede. Samen met ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en gemeenten wordt deze cirkel doorbroken. Zo worden de gevolgen van overerfbare (intergenerationele) armoede voorkomen, verminderd en verzacht.

In Assen draait het project met name om maatschappelijke opvang en schuldhulpverlening In Stadskanaal wordt een preventief armoede beleid ingevoerd. Het project moet nog van start gaan in gemeente Oldambt. De Alliantie van Kracht is antwoord op groeiend besef dat ieders inzet hard nodig is om de hardnekkige armoede aan te pakken.

Lees hier een interview met bestuurslid Bert Moormann. Hij pleit onder andere voor de inzet op langdurige meerjarige programma’s.

In onderstaand filmpje vertelt oud-projectleider Betty de Groot meer over de Alliantie van Kracht:

Deel dit project