Samen voor een betere gezondheid!

Bewonersinitiatief De Toverboom

Nieuws Bewonersinitiatief De Toverboom

De Toverboom in Hoogezand biedt kinderen en jongeren de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen in een stressvrije omgeving. Het is een schoolvoorbeeld van hoe het anders kan en anders moet met de jeugdzorg. Het bewoners- en buurtinitiatief wil zorg bieden aan aan kinderen en jongeren en ouders een plek geven om tot rust te komen. Dit alles zonder professionele hulpverleners. Daarnaast is het een groeiplek voor stagiaires en vrijwilligers.

Bij de Toverboom staat niet het problematische gedrag van kinderen en jongeren staat centraal, maar de ontwikkeling van talenten die ieder kind en iedere jongere heeft. Die komen tot ontplooiing door een aanpak die uitgaat van een onvoorwaardelijke ondersteuning van de eigen kracht van kinderen, jongeren en hun ouders. Kracht van de Veenkoloniën heeft de ontwikkeling van dit initiatief van Rebecca Albers en de buurtmoeders die haar ondersteunen, vijf jaar lang mogen volgen en ondersteunen vanuit de Bewonersraad.

Deze reis is vast gelegd in een mooie brochure gemaakt door Kracht van de Veenkoloniën. Hierin onder andere te lezen over de subsidie die de Toverboom sinds eind 2021 ontvangt, en het beleidsplan dat opgesteld wordt om de subsidie structureel te maken. Lees deze brochure door ‘m hiernaast te downloaden!

Deel dit project