Samen voor een betere gezondheid!

Aandacht voor de eerste duizend dagen van een kind

Nieuws Aandacht voor de eerste duizend dagen van een kind

Een slechte start in de eerste duizend dagen na de conceptie zet een kind een leven lang op achterstand. In een artikel van NRC wordt aandacht besteed aan het belang van goede eerste duizend dagen. Goede Start, één van de hoofdlijnen van Kans voor de Veenkoloniën, richt zich ook al langere tijd op de eerste duizend dagen van een kind.

Veel risicofactoren gaan samen: roken, drinken en stress. „Maar jonge kinderen hebben een enorme veerkracht.” Het begint met één enkele eicel, net versmolten met een zaadcel. Binnen duizend dagen vormt dat minuscule bolletje zich tot een peuter van 12 kilo. Een compleet mensje dat eet, drinkt, al stapjes zet en woordjes spreekt, en zich heeft gehecht aan de ouders of verzorgers.

Nooit in zijn leven maakt een mens nog zo’n snelle ontwikkeling door. Die eerste duizend dagen zijn dan ook bepalend voor de rest van het leven. Voor hoe gezond het is, hoe slim, hoe gevoelig voor ziektes. Voor zijn gedrag en zijn kansen op de arbeidsmarkt. Wat in deze periode misgaat, is later amper meer in te halen.

Drinken, roken, maar ook armoede een stress hebben een enorme invloed op de eerste levensjaren van een kind. De omstandigheden in een gezin zijn in die eerste duizend dagen dus ook enorm bepalend voor de toekomst van een kind. Dat maakt mensen in lagere inkomensgroepen extra kwetsbaar: daar zijn meer sociale en psychische problemen, en meer kinderen met een taalachterstand.

“We moeten ons richten op het verbeteren van de hele leefstijl en de omgeving. Oók op de leefstijl van de vader.” Aldus één van de onderzoekers die aan het woord is in het artikel.

Kinderen hebben een enorme veerkracht en kunnen de eerste duizend dagen die niet optimaal verlopen wel te boven komen, maar de risico’s zo veel mogelijk wegnemen bij toekomstige generaties door hun ouders te helpen om zo gezond mogelijk te leven, dat is de ultieme preventie. Daarom zetten onderzoekers en ook Goede Start zich daarvoor in.

Deel dit project