Samen voor een betere gezondheid!

Ervaringsdeskundige Alex Schepel aan het woord bij RTV Noord

Nieuws Ervaringsdeskundige Alex Schepel aan het woord bij RTV Noord

De armoede in de Veenkoloniën gaat van generatie op generatie. De ervaringsdeskundige moet dat patroon helpen doorbreken. Alex is opgeleid ervaringsdeskundige sociale uitsluiting en generatiearmoede bij Sterk uit Armoede. Hij mocht in het programma Noord Vandaag zijn verhaal doen.

Alex Schepel als ervaringsdeskundige
Op de website van RTV Noord is te zien hoe Alex vertelt over zijn leven in (generatie)armoede. Alex Schepel is door de opleiding een ander mens geworden, geeft hij aan. ” Ik voed mijn kind anders op, die heeft er ook profijt van en de mensen die ik vertel over mijn ervaring, zien ook dat het anders kan.” Armoede geeft volgens Schepel een gevoel van minderwaardigheid, het gevoel dat er anders naar je gekeken wordt. En als er dan iets te vieren valt, wordt dat ook goed gevierd, zonder direct in te schatten wat de financiële consequenties zijn.

Succes Sterk uit Armoede
Sterk uit Armoede heeft in totaal 44 ervaringsdeskundigen opgeleid, waarvan er iets meer dan de helft ingezet worden als ervaringsdeskundige. Cijfers waar het programma en directeur-bestuurder Peter Elmont erg tevreden over is.

Boekje Sterk uit Armoede
Om het belang van de ervaringsdeskundige te benadrukken, zijn de verhalen gebundeld. In de verhalen zit een patroon: armoede, minderwaardigheid, worstelen met instanties, schulden. In het eerder deze week verschenen boekje van Sterk uit Armoede doen Alex en andere ervaringsdeskundigen hun verhaal.

Deel dit project