Samen voor een betere gezondheid!

Ervaringsdeskundigen helpen mensen in de bijstand

Nieuws Ervaringsdeskundigen helpen mensen in de bijstand

In het Noorden van het land gebeurt het al lange tijd: ervaringsdeskundigen worden opgeleid om mensen in nood te ondersteunen. Het project Sterk uit Armoede, mede ondersteund door Kans voor de Veenkoloniën, zet zich in om mensen te helpen en ervaringsdeskundigen op te leiden.

In armoedebestrijding wordt te vaak over mensen gepraat en te weinig met ze, aldus Famke ten Brinke, initiatiefnemer van Sterk uit Armoede. Het idee is om kansenongelijkheid aan te pakken door mensen uit de bijstand te halen, een speciale opleiding te laten volgen en te begeleiden naar een baan bij een instantie die andere mensen in armoede helpt. Twee vliegen in één klap: mensen komen uit de bijstand én instanties krijgen werknemers met kennis die je niet uit boeken kunt leren.

Landelijk kwam er aandacht voor de inzet van ervaringsdeskundigen door de motie die eind november in de Tweede Kamer werd aangenomen. Deze motie bepleit om stichtingen met een bijzondere armoede-aanpak financieel te ondersteunen.

Ruim de helft van de bijna vijftig mensen die via Sterk uit Armoede een opleiding volgden, heeft nu en betaalde baan. In de jeugdzorg, reclassering, schuldhulpverlening of in het onderwijs of wijkteams, zegt Famke Ten Brinke. 

Hulpverleners begrijpen het gedrag van mensen in nood niet, terwijl ervaringsdeskundigen dezelfde taal spreken als deze mensen. De inzet van ervaringsdeskundigen is succesvol gebleken. Waar hulpverleners soms drie weken bezig zijn, lukt het de ervaringsdeskundige vaak veel sneller. Ook wordt de drempel voor mensen in nood lager.

Lees hier het boekje dat Sterk uit Armoede eerder dit jaar uitbracht met verhalen van ervaringsdeskundigen.

Deel dit project