Samen voor een betere gezondheid!

Het belang van bewonersinitiatieven onderstreept

Nieuws Het belang van bewonersinitiatieven onderstreept

Op vrijdag 15 december kwamen ruim twintig deelnemers afkomstig uit de bewonersbeweging, ervaringsdeskundigen, gemeenten, zorgverzekeraar, kennisinstelling en welzijn samen in MFC de Drijscheer in Alteveer voor de Programmaraad van Kans voor de Veenkoloniën. Het belang van bewonersparticipatie stond onder andere op de agenda!

Hoe nu verder?
Het is de tijd van terugkijken op de derde fase van het project. In deze fase is er o.a. een impuls gegeven aan laaggeletterdheid via Taalhuizen, vindt het project Goede Start doorgang in Kansrijke Start en is de bewonersbeweging Kracht van de Veenkoloniën een eigen entiteit geworden. De huidige financiering van het ministerie van VWS voor Kans voor de Veenkoloniën eindigt op 31 maart 2024, maar het verhaal en de boodschap zijn nog niet klaar. Tot het einde van het programma in de huidige vorm gaat Kans voor de Veenkoloniën nog veel ruchtbaarheid geven aan het programma. De Noord-Nederlandse bescheidenheid laten we los, en in concrete uitingen en publicaties laten we zien wat we geleerd hebben en vieren we de successen. We maken een plan voor de komende tijd, waarbij belangrijk is dat de transitie niet mogelijk is zonder bewoners en het verbinden formele en informele zorg. Hierbij implementeren we de acht sleutels van het manifest ‘Van Kans naar Kracht’, en willen we de beweging door laten gaan. We kijken naar waar dingen een plek kunnen krijgen en we verbindingen kunnen leggen met lopende programma’s en bestaande netwerken.

Aandacht voor bewoners
In deze Programmaraad spraken Gerjan Navis, Roelof Dilling, Hans Berg en Annemieke Visser over het belang van luisteren naar inwoners en de blinde vlek van beleid en beleidsmakers. Hans Berg: “We hebben gezien dat de inzet van inwoners: van, voor en door ons, werkt! Alle rapporten vertellen: maak gebruik van bewonersinitiatieven. Betrek hen tijdig, zoek ze op en probeer systeemdenken te doorbreken.”

Ervaringsdeskundigen aan zet
Tamara Jones, ervaringsdeskundige bij Sterk uit Armoede was ook aanwezig bij de Programmaraad en pakte nog even het woord. “We mogen aan de tafel zitten, maar in hoeverre wordt er ook geluisterd? Het is belangrijk om ruimte te geven aan ervaringsdeskundige, maar investeer ook in ze, ook financieel. Behandel de ervaringsdeskundige als professional en beloon ze ook op die manier!”

Manifest ‘Van Kans naar Kracht’
Het manifest werd op 15 december door meerdere partijen ondertekend, namelijk SKKEK, BODK en gemeente Coevorden. Eerder ondertekenden al de GGD, gemeente Pekela, gemeente Borger-Odoorn, gemeente Oldambt en gemeente Stadskanaal. Dat betekent dat nu al ruim meer dan de helft van de Veenkoloniale gemeenten zich aansluiten bij deze beweging, naast bewonersinitiatieven, FC Emmen en andere partijen die zich hard maken voor de regio. Wij hopen dat nog meer partijen zich aansluiten! Heeft u nog niet ondertekend? Dat kan online via  www.kvdvk.nl/ondertekenen

Samen afsluiten
Kans voor de Veenkoloniën nodigt u van harte uit om op 21 maart gezamenlijk terug te kijken op het programma en vooruit te kijken tijdens de afsluitende conferentie. Wat heeft de Veenkoloniën nog nodig? Noteert u ‘m alvast in uw agenda?

Deel dit project