Samen voor een betere gezondheid!

“Investeer in de toekomst van de Veenkoloniën”

Nieuws “Investeer in de toekomst van de Veenkoloniën”

Zo gaan Goede Start én Kracht van de Veenkoloniën door na 31 maart 2024. In 2023 werd Goede Start opgenomen in het landelijke programma Kansrijke Start, terwijl de projectleiders uit de Veenkoloniën nog steeds aan het roer staan en hun successen delen. De groeiende bewonersbeweging Kracht van de Veenkoloniën is een zelfstandige stichting geworden en gaat door met nieuwe financiering. Het succes van deze bottom-up aanpak en betrekken van bewoners op alle niveaus krijgt landelijk bijval in diverse rapporten en adviezen. Kracht van de Veenkoloniën strijdt onder andere voor een gelijkwaardige positie van inwoners aan beleidstafels en maakt een krachtige vuist met alle aangesloten bewonersinitiatieven, nu al meer dan dertig!

  • Meer dan 2000 zwangeren geholpen door mee te doen aan Samen Zwanger en via de vier teams van ‘Moeders van…’ per jaar zijn 60 gezinnen ondersteund.
  • Meer dan 7,5 miljoen stappen zijn gezet door 3500 leerlingen van het Voortgezet Onderwijs.
  • Elf taalhuizen opgericht en 235 taalvrijwilligers opgeleid.
  • Van ruim 300 ouderen is de eenzaamheid verminderd.
  • 95 ervaringsdeskundigen zijn opgeleid in Noord-Nederland.

Van kans naar Kracht
Het kost een generatie om een generatie te veranderen. Het programma Kans voor de Veenkoloniën had een looptijd van 9 jaar. Er is een vernieuwende aanpak gerealiseerd waarin de belangrijke lessen waren: bieden van maatwerk, investeren in langdurige projecten, kijken naar achterliggende factoren, inzet van ervaringskennis en inwoners, samen te werken, monitoren én de leef- en systeemwereld verbinden. Deze geleerde lessen zijn gevat in een manifest met acht sleutels om gezondheidsachterstanden écht aan te pakken. Het manifest leest u hier! Programmaleider René van der Most doet graag een oproep. “Tegen alle programmaleiders, bestuurders én beleidsadviseurs in het Noorden wil ik zeggen: Maak absoluut gebruik van eerder geleerde lessen!”

Luister naar inwoners
Op het persmoment op 26 maart in Emmen was aandacht voor Goede Start en Kracht van de Veenkoloniën. Daar werd o.a. bekend gemaakt dat de wethouders uit het Dagelijks Bestuur van Kans voor de Veenkoloniën de adviesraad gaan vormen van Kracht van de Veenkoloniën. Tamara Jones, ervaringsdeskundige betrokken bij Goede Start, benadrukte de kracht van de inzet van ervaringskennis. “Je kunt de stem van de inwoner vertegenwoordigen, en dat is heel belangrijk.” Datzelfde vindt Roelof Dilling, voorzitter van Kracht van de Veenkoloniën. “Wij stoppen niet, maar gaan door! We willen een gelijkwaardige plek aan tafel, waarbij we de kloof tussen de leef- en systeemwereld overbruggen.”

Deel dit project