Kracht van de Veenkoloniën

Bewoners krijgen meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving

Ambities:
2 bewonersinitiatieven per gemeente vinden die willen deelnemen aan de werkgroep. 
Met de werkgroep bewoners weer zeggenschap en eigenaarschap over hun eigen leefomgeving creëren.

(Tussentijdse) resultaten:
– Er worden veel verkennende gesprekken gevoerd met gemeenten en initiatieven. Inmiddels zijn ruim 50 initiatieven geïnventariseerd.
– Er zijn van een aantal bewonersinitiatieven filmpjes ontwikkeld; zie onderaan deze pagina.
– Er wordt gewerkt aan een bewoners-gestuurde monitor die zal worden gebruikt om projecten binnen KvdVK te evalueren.

Waar:
Gemeenten: Coevorden, Aa en Hunze, Emmen, Midden Groningen, Stadskanaal en Westerwolde

Wanneer:
1 november 2017 tot en met 31 december 2018

Voor wie: 
Inwoners van de zes bovengenoemde gemeenten

Samenwerking met: 
Zes gemeenten: Coevorden, Aa en Hunze, Emmen, Midden Groningen, Stadskanaal en Westerwolde

Kracht van de Veenkoloniën is een opvolger van het project Ruimte voor de Toekomst. In zes gemeenten wordt er aan de slag gegaan om bewonersinitiatieven vorm te geven. Het uitgangspunt van Kracht van de Veenkoloniën is het versterken van de zeggenschap en het eigenaarschap van bewonersinitiatieven over die onderdelen van het publieke domein waarop zij zelf activiteiten ondernemen. Er worden gesprekken gevoerd met projectleiders van alle andere lopende projecten van het programma Kans voor de Veenkoloniën.

De Werkgroep Bewonersinitiatieven wil zich verder ontwikkelen tot een platform van actieve bewoners dat zeggenschap en eigenaarschap van bewonersinitiatieven ondersteunt en begeleidt.  In de toekomst wil het de werkgroep Bewonersinitiatieven een zelfstandig programma ontwikkelen voor de laatste fase van het programma Kans voor de Veenkoloniën. Op 6 juli 2018 heeft de Bewonersraad zichzelf geïnstalleerd op de meet-up Kracht van de Veenkoloniën.

Vanuit Kracht van de Veenkoloniën zijn er filmpjes gemaakt over bewonersinitiatieven: