Samen voor een betere gezondheid!

Kracht van de Veenkoloniën

Kracht van de Veenkoloniën

Kracht van de Veenkoloniën is één van de drie hoofdlijnen van Kans voor de Veenkoloniën. Via de opgerichte Bewonersraad krijgen bewoners meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving. De Bewonersraad biedt een platform voor bewonersinitiatieven in de Veenkoloniën en gaat aan de slag om initiatieven te versterken en het netwerk uit te breiden. Kracht van de Veenkoloniën bundelt de krachten van de inwoners en initiatieven in de regio om de gezondheid in brede zin te verbeteren.

Ambities:
Kracht van de Veenkoloniën heeft als ambitie om met de werkgroep bewoners weer zeggenschap en eigenaarschap over hun eigen leefomgeving creëren. Zoveel mogelijk bewonersinitiatieven moeten zich aansluiten bij Kracht van de Veenkoloniën om een zo groot mogelijk netwerk te creëren. Kracht van de Veenkoloniën heeft een eigen website waar deze ambities ook naar voren komen. Geïnteresseerd? Kijk dan op www.krachtvandeveenkolonien.nl.

(Tussentijdse) resultaten:
– Er worden verkennende gesprekken gevoerd met gemeenten en initiatieven. Inmiddels zijn ruim 50 initiatieven geïnventariseerd.
– Er zijn van een aantal bewonersinitiatieven filmpjes ontwikkeld; zie onderaan deze pagina.
– Er wordt gewerkt aan een bewoners-gestuurde monitor die zal worden gebruikt om projecten binnen KvdVK te evalueren.

Waar:
Gemeenten: Coevorden, Aa en Hunze, Emmen, Midden Groningen, Stadskanaal en Westerwolde

Wanneer:
1 november 2017 tot en met april 2020

Voor wie: 
Inwoners van de Veenkoloniale gemeenten

Samenwerking met: 
Zes gemeenten: Coevorden, Aa en Hunze, Emmen, Midden Groningen, Stadskanaal en Westerwolde

Kracht van de Veenkoloniën is een opvolger van het project Ruimte voor de Toekomst. In zes gemeenten wordt er aan de slag gegaan om bewonersinitiatieven vorm te geven. Het uitgangspunt van Kracht van de Veenkoloniën is het versterken van de zeggenschap en het eigenaarschap van bewonersinitiatieven over die onderdelen van het publieke domein waarop zij zelf activiteiten ondernemen. Er worden gesprekken gevoerd met projectleiders van alle andere lopende projecten van het programma Kans voor de Veenkoloniën.

De Bewonersraad wil zich verder ontwikkelen tot een platform van actieve bewoners dat zeggenschap en eigenaarschap van bewonersinitiatieven ondersteunt en begeleidt.  In de toekomst wil de Bewonersraad een zelfstandig programma ontwikkelen voor de laatste fase van het programma Kans voor de Veenkoloniën. Op 6 juli 2018 heeft de Bewonersraad zichzelf geïnstalleerd op de meet-up Kracht van de Veenkoloniën.

Vanuit Kracht van de Veenkoloniën zijn er filmpjes gemaakt over bewonersinitiatieven:

Deel dit project