Samen voor een betere gezondheid!

Leven in armoede

Nieuws Leven in armoede

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, leven hier veel mensen in armoede. De armoede in ons land neemt af, maar alsnog leven ongeveer 940.000 mensen in armoede. Er zijn zelfs zo’n 600.000 mensen die niet kunnen voorzien in de basisbehoeften.

Kinderen in armoede
Ongeveer 260.000 minderjarigen wonen in een gezin met een laag inkomen. Eyoma (13) weet daar alles van. Zij en haar moeder leefden van vijftien euro per week. In een artikel van NOS op 3 wordt de schrijnende situatie van Eyoma en haar moeder uiteengezet en is aandacht voor Domingos (22). Zijn ouders, broertjes, zusjes en hij leefden van een uitkering. Er was geen geld om de sport van Domingos (atletiek) te betalen, dus deed hij niets, tot hij van een stichting geld kreeg. “Die heeft mijn sport betaald tot ik achttien werd. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat ik inmiddels sport op regionaal topniveau.”

Er zijn veel van dit soort initiatieven waar mensen terecht kunnen. Je kunt bijvoorbeeld aanspraak maken op een sportfonds, verjaardagsfonds of aankloppen bij de gemeente. Veel instanties bieden hulp, maar dan moeten mensen hen wel vinden en benaderen.

Mentale druk
Leven in armoede is niet alleen moeilijk omdat je weinig geld hebt. Het kan mentaal ook heel zwaar voor je worden. Juist daarom is het toch belangrijk om erover te praten en ‘uit je schuld te kruipen’, letterlijk. “Als je gaat praten, komen er dingen op je pad”, zegt Domingos. Want mede dankzij het fonds dat Domingos hielp, is hij sportinstructeur geworden. En hij wil er voor iedereen zijn. “Ook voor jongeren die het krap hebben. Ze mogen dan bij mij voor een klein bedrag sporten.” Meer informatie over Eyoma en Domingos is te vinden in het artikel van de NOS.

Armoede op basisscholen
Op basisscholen is ook steeds meer aandacht voor armoede. 65 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs heeft kinderen in de klas die opgroeien in armoede. Dat blijkt uit een online peiling van DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder zevenhonderd leerkrachten. De meerderheid van de leerkrachten meldt dat de school maatregelen heeft voor kinderen die opgroeien in armoede. De school verwijst bijvoorbeeld naar hulporganisaties of heeft een potje voor deelname aan buitenschoolse activiteiten.

De Veenkoloniën tegen armoede
Kans voor de Veenkoloniën ondersteunt twee projecten die zich inzetten tegen armoede: Sterk uit Armoede en Alliantie van Kracht. Het project Sterk uit Armoede richt zich op het doorbreken van generatie-armoede en sociale uitsluiting bij mensen die het betreft. Dit wordt gedaan door mensen uit generatie-armoede op te leiden en aan het werk te laten gaan als ervaren en opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Meer informatie over het project Sterk uit Armoede is hier te vinden.

Binnen de Alliantie van Kracht moet kennis worden gedeeld, informatie aan elkaar worden verstrekt en wordt samengewerkt en verbindingen gezocht. Dertig organisaties uit verschillende werkvelden brengen daarom samen een beweging op gang om armoede zowel op de korte als op de lange termijn te verminderen. Meer weten over de Alliantie van Kracht? Kijk dan op de projectpagina.

Deel dit project