Samen voor een betere gezondheid!

Monitoring en onderzoek

Het programma Kans voor de Veenkoloniën wordt gemonitord door TGO en onderzocht door Aletta Advies. De procesmonitoring heeft ons inzichten gegeven in de leef- en systeemwereld en heeft geholpen bij de ontwikkeling van het programma. De onderzochte indicatoren laten veranderingen zien op belangrijke thema’s.

Procesmonitoring van het programma

Door middel van een actiebegeleidende methodiek zorgt TGO (Toegepast Gezondheidsonderzoek) vanuit het UMCG voor een continue procesmonitoring van het programma, door het zowel te ‘voeden’ als te ‘evalueren’.

Gedurende het programma zijn verschillende interviews gehouden en zijn er dialoogsessies en spiegelbijeenkomsten geweest, waarin de kern van het programma is verhelderd en vastgelegd: de programmatheorie. Daarnaast is TGO aanwezig bij het Dagelijks Bestuur van Kans voor de Veenkoloniën en overleggen zij regelmatig met de penvoerder het Zorg Innovatie Forum over de voortgang van de monitoring.

Tussentijdse producten en bevindingen zijn regelmatig teruggekoppeld aan de relevante betrokkenen. Dit geeft aanleiding tot reflectie, discussie en actie en – indien het nodig en gewenst is – het bijsturen van het proces. Het proces wordt vastgelegd en beschreven, met als doel het overdraagbaar te maken naar andere regio’s en programma’s. Annemieke Visser, één van de onderzoekers van TGO, schreef samen met René van der Most en andere betrokkenen een wetenschappelijk artikel over het onderzoek. Dit artikel genaamd ‘Anders denken over en werken aan gezondheid in de Veenkoloniën’ verschijnt binnenkort.

Onderzoek door Aletta Advies

Na een aantal jaren van ontwikkeling, ontstond in 2020 de behoefte om kennis en ervaringen te ontsluiten en in te zetten voor bredere verspreiding gedurende de resterende looptijd van het programma. Kans voor de Veenkoloniën heeft Aletta Advies gevraagd om deze tussentijdse evaluatie uit te voeren. Het onderzoek vond plaats in 2021 en de resultaten werden in 2022 gepresenteerd. Hiermee werd vastgesteld in welke ontwikkelingen er in de Veenkoloniën waren en op welke wijze het programma het beste gecontinueerd kan worden. De resultaten van dit onderzoek zijn gevat in rapportages per gemeente. Deze rapportages inzien? Dat kan hier!

Wilt u met ons in gesprek over de monitoring of het onderzoek? Neem dan contact op via info@kvdvk.nl of 050 800 3244!