Samen voor een betere gezondheid!

Onderteken nu het Manifest ‘Van Kans naar Kracht’!

Nieuws Onderteken nu het Manifest ‘Van Kans naar Kracht’!

De afgelopen periode is Kans voor de Veenkoloniën op pad gegaan met het manifest ‘Van Kans naar Kracht’. Samen met inwoners, beleidsmakers en andere professionals zijn een aantal sleutels geconcretiseerd. Daarnaast sluiten steeds meer partijen zich aan bij de beweging en onderteken zij het manifest. Hoort u daar ook bij?

Op 15 december, tijdens de laatste Programmaraad van 2023, geven wij partijen de ruimte om het manifest te ondertekenen. Wilt u dat ook doen? Mail dan naar info@kvdvk.nl om op 15 december te ondertekenen! Kunt u er niet bij zijn? Dan kunt u ook online ondertekenen via deze link. Meerdere partijen gingen u voor!

Wilt u het manifest lezen? Dat kan hier!

  1. Zet structureel en meerjarig in op regio’s met gezondheidsachterstanden
  2. Durf het verschil te maken en ga voor maatwerk dat aansluit bij behoeften
  3. Sla een brug tussen de leef- en systeemwereld
  4. Besteed aandacht aan achterliggende factoren die gezondheid beïnvloeden
  5. Erken en benut de kracht van ervaringskennis
  6. Geef ruimte aan en versterk bewonersinitiatieven
  7. Werk inhoudelijk en financieel samen op alle niveaus en leer van elkaar
  8. Maak gebruik van beproefde interventies en zorg voor monitoring
Deel dit project