Samen voor een betere gezondheid!

Ruimte voor de Toekomst (1 & 2)

Ruimte voor de Toekomst (1 & 2)

In Ruimte voor de Toekomst werden inwoners geënthousiasmeerd om nieuwe ruimtes te creëren en de positieve gezondheid bevorderen Dit project was de voorloper van Kracht van de Veenkoloniën, waar bewonersinitiatieven ondersteuning krijgen.

Ambities:
– Daling van zorgvragen door preventieve vrijwillige inzet, met focus op welzijn.
– Activiteiten opzetten die bijdragen aan het concept positieve gezondheid.

(Tussentijdse) resultaten:
– Oplevering boekje ‘Wedde dat ’t lukt’
– Vervolg van project door middel van het nieuwe project Kracht voor de Veenkoloniën

Waar:
Wedde, Eexterveenschekanaal, Annerveenschekanaal, Dalerpeel, Barger-Compascuum

Wanneer:
4 april 2016 tot en met 1 april 2017

Voor wie: 
Inwoners van de bovengenoemde gemeenten

Samenwerking met: 
Groninger Dorpen, gemeentelijke welzijnsorganisaties, de eerdergenoemde gemeenten

Het project Ruimte voor de Toekomst bestond uit twee delen. In het eerste deel werden inwoners van Wedde geënthousiasmeerd, geïnspireerd, geïnformeerd en bewogen om nieuwe ruimtes te zoeken en te creëren. Het delen van ervaringen in de provincie rondom zorg en welzijn is belangrijk geweest voor Groninger Dorpen. Deze opgedane ervaringen zijn gepubliceerd in het boekje ‘Wedde dat ’t lukt’

Deel twee van het project speelde zich af in vier dorpen in Drenthe en Groningen, hier werden initiatieven ondersteund op het gebied van zorg en welzijn. Burenhulp en het versterken van het verenigingsleven moeten in deze dorpen op termijn bijdragen aan de gezondheid van de inwoners. Het concept Positieve Gezondheid is hierbij van belang. Met dit project wordt hopelijk een impact gemaakt op drie van de zes pijlers van Positieve Gezondheid, namelijk: mee doen, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven.

Ruimte voor de Toekomst is afgerond en wordt voortgezet in Kracht van de Veenkoloniën.

Deel dit project