Samen voor een betere gezondheid!

Sterk uit Armoede

Sterk uit Armoede

Ervaringsdeskundigen worden bij Sterk uit Armoede ingezet om generatie-armoede te doorbreken. Armoede wordt vaak van generatie op generatie overgedragen. Het gaat daarbij niet alleen over geld, maar ook over meedoen, zelfvertrouwen en perspectief. Ervaringsdeskundigen worden opgeleid om anderen te helpen en generatie-armoede en sociale uitsluiting wordt vanuit de eigen kracht opgepakt.

Ambities:
Sterk uit Armoede richtte zich op het doorbreken van generatie-armoede en het voorkomen van sociale uitsluiting, samen met de mensen die het betreft. De ambitie was om zoveel mogelijk mensen op te leiden tot ervaringsdeskundige.

(Tussentijdse) resultaten:
– Er zijn minimaal 40 mensen opgeleid tot ervaringsdeskundige.
– De opleiding wordt structureel aangeboden.

Waar:
Alle 11 gemeenten van de Veenkoloniën

Wanneer:
Vanaf 1 september 2017 tot 1 juli 2020

Voor wie: 
Inwoners die generationele armoede en sociale uitsluiting ervaren

Samenwerking met: 
11 gemeenten, Provincie Groningen, Provincie Drenthe, ROC Noorderpoort, Maatschappelijke organisaties, Project Goede Start


Er is een sterk verband tussen opleidingsniveau, armoede en gezondheid. Sterk uit Armoede richt nog steeds zich op het doorbreken van generatie-armoede en sociale uitsluiting bij mensen die het betreft. Zij ontvangen geen steun meer vanuit Kans voor de Veenkoloniën, maar kunnen geheel op eigen benen hun goede werk voortzetten. Dit wordt gedaan door mensen uit generatie-armoede op te leiden en aan het werk te laten gaan als ervaren en opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Deze ervaringsdeskundigen weten de mensen letterlijk en figuurlijk te bereiken en dichten de kloof tussen de mensen in (generationele) armoede en organisaties waarmee zij te maken hebben.

Op 8 maart organiseerden het Zorg Innovatie Forum en Sterk uit Armoede een Meet-Up over de Kloofdichters. Tijdens deze bijeenkomst gingen ervaringsdeskundigen en professionals die zich bezig houden met armoede en het dichten van de kloof in gesprek met elkaar. Dit deden zij aan de hand van fragmenten van de KRO’s ‘De Kloofdichters’. Bekijk hier een samenvatting van deze bijeenkomst!

Deel dit project