Samen voor een betere gezondheid!

Sterk uit Armoede

Sterk uit Armoede

Ervaringsdeskundigen worden bij Sterk uit Armoede ingezet om generatie-armoede te doorbreken. Armoede wordt vaak van generatie op generatie overgedragen. Het gaat daarbij niet alleen over geld, maar ook over meedoen, zelfvertrouwen en perspectief. Ervaringsdeskundigen worden opgeleid om anderen te helpen en generatie-armoede en sociale uitsluiting wordt vanuit de eigen kracht opgepakt.

Ambities:
Met Sterk uit Armoede wordt beoogd om generatie-armoede te doorbreken en sociale uitsluiting te voorkomen, samen met de mensen die het betreft. Er moeten zoveel mogelijk mensen opgeleid worden tot ervaringsdeskundige. Elke gemeente heeft minimaal één opgeleide ervaringsdeskundige.

(Tussentijdse) resultaten:
– Er zijn minimaal 40 mensen opgeleid tot ervaringsdeskundige.
– De opleiding wordt structureel aangeboden.

Waar:
Alle 11 gemeenten van de Veenkoloniën

Wanneer:
Vanaf 1 september 2017 tot juli 2020

Voor wie: 
Inwoners die generationele armoede en sociale uitsluiting ervaren

Samenwerking met: 
11 gemeenten, Provincie Groningen, Provincie Drenthe, ROC Noorderpoort, Maatschappelijke organisaties, Project Goede Start


Er is een sterk verband tussen opleidingsniveau, armoede en gezondheid. Sterk uit Armoede richt zich op het doorbreken van generatie-armoede en sociale uitsluiting bij mensen die het betreft. Dit wordt gedaan door mensen uit generatie-armoede op te leiden en aan het werk te laten gaan als ervaren en opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Deze ervaringsdeskundigen weten de mensen letterlijk en figuurlijk te bereiken en dichten de kloof tussen de mensen in (generationele) armoede en organisaties waarmee zij te maken hebben.

De opgerichte opleiding moet op den duur door zoveel mogelijk mensen afkomstig uit armoede afgerond zijn. Er moeten in Groningen en Drenthe minimaal 10 gemeenten deelnemen aan het project. In elke deelnemende gemeente moet minimaal één ervaringsdeskundige werkzaam zijn.

Deel dit project