Sterk uit Armoede

Inzet van ervaringsdeskundigen om generatiearmoede te doorbreken

Ambities:
– Het doorbreken van generatie-armoede en sociale uitsluiting samen met de mensen die het betreft.
– Zoveel mogelijk mensen opleiden tot ervaringsdeskundige.
– Komende vier jaar moeten minimaal 10 gemeenten uit Groningen en Drenthe en 14 gemeenten uit Noord-Nederland mee doen aan het project.
– Elke gemeente heeft minimaal één opgeleide ervaringsdeskundige.

(Tussentijdse) resultaten:
– Er zijn minimaal 40 mensen opgeleid tot ervaringsdeskundige.
– De opleiding wordt structureel aangeboden.

Waar:
Alle 11 gemeenten van de Veenkoloniën

Wanneer:
Vanaf 1 september 2017 tot heden

Voor wie: 
Inwoners die generationele armoede ervaren

Samenwerking met: 
11 gemeenten, Provincie Groningen, Provincie Drenthe, ROC Noorderpoort, Maatschappelijke organisaties, Project Goede Start


Er is een sterk verband tussen opleidingsniveau, armoede en gezondheid. Sterk uit Armoede richt zich op het doorbreken van generatie-armoede en sociale uitsluiting bij mensen die het betreft. Dit wordt gedaan door mensen uit generatie-armoede op te leiden en aan het werk te laten gaan als ervaren en opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Deze ervaringsdeskundigen weten de mensen letterlijk en figuurlijk te bereiken en dichten de kloof tussen de mensen in (generationele) armoede en organisaties waarmee zij te maken hebben.

De opgerichte opleiding moet op den duur door zoveel mogelijk mensen afkomstig uit armoede afgerond zijn. Er moeten in Groningen en Drenthe minimaal 10 gemeenten deelnemen aan het project. In elke deelnemende gemeente moet minimaal één ervaringsdeskundige werkzaam zijn.