Samen voor een betere gezondheid!

Studenten Social Work van langs de deuren naar online alternatief

Nieuws Studenten Social Work van langs de deuren naar online alternatief

De afgelopen periode hebben 580 eerstejaars studenten Social Work van de Hanzehogeschool Groningen mee gedaan aan een ‘Corona-proof’ programma in het kader van het vak ‘Kennismaken met de participatiesamenleving’.

Normaliter zouden deze studenten de straten van Groningen door om vragen op te halen bij burgers over burgerkracht en samenwerken. Vanwege Corona kon dat dit jaar niet op deze manier. Een online alternatief werd gevonden in samenwerking met het Zorg Innovatie Forum, en de Bewonersraad van Kracht van de Veenkoloniën, waarbij ook de BOKD en de Vereniging Groninger Dorpen betrokken zijn. Hierdoor kunnen de studenten ook in deze bijzondere tijd verder met hun opleiding.

De 76 groepjes brachten in kaart hoe bewonersinitiatieven in Drenthe en Groningen ontstaan, welke rol ze spelen in hun omgeving, welke vraagstukken er leven en waar de behoeften liggen. Twee online hoorcolleges van werkveldpartners hebben de studenten voorbereid op de opdracht en daarnaast verdiepten zij zich in wat bewonersinitiatieven zijn, wat ze doen en op welke manieren zij participatie, positieve gezondheid en samenredzaamheid bevorderen. Na dit literatuuronderzoek spraken de studenten, uiteraard geheel corona-proof, met een bewonersinitiatief, waarna zij een advies uitbrachten. De Bewonersinitiatieven konden bijvoorbeeld meer promotie of hulp bij het contact met instellingen gebruiken. Sommige initiatieven hadden specialistische hulp nodig gericht op zorg of bijvoorbeeld het verwerven van voldoende financiën.

“Ik vind het heel leuk om aan dit project mee te werken, omdat ik niet alleen iets leer, maar ook anderen ergens mee kan helpen!”, aldus één van de studenten. Het project geeft de studenten veelzijdige en leerzame inzichten over bewonersinitiatieven, ook in hun eigen omgeving.

De Bewonersraad gaat samen met de BOKD en Groninger Dorpen de komende maanden actief ondersteuning geven op de thema’s die naar voren zijn gekomen. Er worden themabijeenkomsten in de regio gehouden over financiering, vinden en verbinden van vrijwilligers, nieuwe woonvormen en zorg. Daarnaast zullen deze thema’s terugkomen op een inspiratiefestival dat in het najaar wordt georganiseerd.

 “Wij doen er alles aan om studievertraging bij onze studenten te voorkomen, maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van de leerervaringen. Met deze mooie samenwerking en creatieve oplossing kunnen we aan beide voldoen,” stelt Michèle Garnier, dean van de Academie voor Sociale Studies.

Deel dit project